Na czym polegają ubezpieczenia grupowe?

Ubezpieczenia grupowe to forma ochrony ubezpieczeniowej oferowana najczęściej w miejscach pracy. Pracodawca, zapewnia taki typ ubezpieczenia z dbałości o swoich pracowników.

W ramach ubezpieczenia grupowego Ubezpieczyciel proponuje znacznie szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do propozycji w ramach indywidualnych ubezpieczeń na życie.

Jakie są główne zalety ubezpieczenia grupowego?

Główne zalety ubezpieczeń grupowych to:

- kompleksowa ochrona życia i zdrowia dla pracodawcy i pracowników, również ich rodzin,

- wypłaty odszkodowań za różnego rodzaju wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urodziny dziecka, pobyty w szpitalu czy poważne zachorowania.

- tańsze rozwiązanie – ubezpieczenie grupowe jest tańsze od indywidualnego,

- możliwość wliczenia składki w koszty uzyskania przychodu.

Jakie korzyści uzyskuje pracodawca?

Bardziej usatysfakcjonowanych i lojalnych pracowników.
Ubezpieczenia grupowe to również – co bardzo ważne – sposób na zmniejszenie podatku (można wliczyć składkę w koszty uzyskania przychodu) oraz zabezpieczenie przed wypłaceniem odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci pracownika.
Ile osób razem musi przystąpić do ubezpieczeni grupowego?

Wbrew pozorom ubezpieczenie grupowe nie musi obejmować dużej liczby osób.

Można ubezpieczyć grupę trzech czy trzystu osób ale z takiej formy ochrony ubezpieczeniowej może skorzystać również pojedyncza osoba, która nie ma dostępu do takiego ubezpieczenia w swoim miejscu zatrudnienia. Ochrona na warunkach ubezpieczenia grupowego dla takich osób dostępna jest w ramach programu Warta Dla Ciebie i Rodziny.

Czy osoba bezrobotna może przystąpić do ubezpieczenia Warta Dla Ciebie i Rodziny?

Tak. Nie ma wymogu pozostawania w jakimkolwiek stosunku pracy aby korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach programu Warta Dla Ciebie i Rodziny.

Czy są określone wymogi wiekowe dla starających się o ubezpieczenie?

Wiek ma duży wpływ na rodzaj i stawkę ubezpieczenia. Im młodsza osoba, tym mniejsze ryzyko zachorowania czy wypadku – stąd korzystniejsze warunki ubezpieczenia. Można jednak osobie starszej dobrać indywidualnie taką ofertę, aby nie musiał płacić dużej składki i czuła się bezpiecznie. W ramach programu Warta Dla Ciebie i Rodziny przystąpić do ubezpieczenia może osoba w wieku od 18 do 79 lat.

Czy można zabezpieczyć finansowo rodzinę w razie śmierci jednego z członków?

Pomimo tego, że trudno jest nam poruszać tematy śmierci, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że zawsze może zabraknąć naszych najbliższych. Szczególnie trudna staje się sytuacja, gdy odchodzi głowa rodziny albo jedyny żywiciel a na utrzymaniu pozostają dzieci. Warto zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu swoich najbliższych w rozmaite możliwości wyjścia z tak skomplikowanych zakrętów życiowych. Ubezpieczenie jest skutecznym mechanizmem pomagającym wyjść z trudności życiowych. Odpowiednio ubezpieczona rodzina w razie śmierci głowy rodziny może liczyć na wysokie odszkodowanie, które pomogą jej przetrwać i ponownie ustabilizować sytuację finansową.

Trzeba jedynie o tym pomyśleć wcześniej – to naprawdę niewiele!

©2024 Pogorzelski Agencja Ubezpieczeń
Warta Dla Ciebie i Rodziny