linki.jpg

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.
www.warta.pl

Rzecznik Ubezpieczonych
00-024 Warszawa Aleje Jerozolimskie 44
tel. 022 333 73 28 fax 22 333 73 29
www.rzu.gov.pl

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE)
02-737 Warszawa ul. Niedźwiedzia 6E
tel. 022 548 74 14 fax 022 548 74 20
e-mail: knuife@knuife.gov.pl  
www.knuife.gov.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
01-231 Warszawa ul. Płocka 9/11
tel. 022 631 12 30 fax 022 631 16 81, 022 631 55 73
e-mail: ufg@ufg.pl  
www.ufg.pl

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU)
Pałac Kultury i Nauki 01-901 Warszawa Plac Defilad 1
tel. 022 656-79-88, 022 656 79 56-7, 022 656 67 71 fax 22 656 67 90
e-mail: office@piu.com.plprezes@piu.com.pl
www.piu.com.pl

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych (PBUK)
00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14
Centrala tel. 022 551-51-00
Zarząd - sekretariat tel. 022 551 51 01  fax 022 551 51 99
e-mail: pbuk@pbuk.com.pl 
www.pbuk.com.pl

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
00-095 Warszawa ul. Sentorska 38
tel. 022 826 41 13, 022 828 04 52 w. 132  fax 22 828 90 56 e-mail: pipuif@iap.pl   
www.pipuif.iap.pl

©2024 Pogorzelski Agencja Ubezpieczeń
Warta Dla Ciebie i Rodziny