WARTA jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw a również liderem na rynku ubezpieczeń korporacyjnych. Od ponad 90 lat obsługuje duże firmy z kraju i zagranicy. Ma również wieloletnie doświadczenia w oferowaniu umów OC zawodowej.

Ubezpieczenia mienia mają na celu ochronę majątku ruchomego oraz nieruchomego przed skutkami wystąpienia zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku.

Do najpopularniejszych ubezpieczeń mienia należą:

 • Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia ładunków w krajowym transporcie drogowym (samochodowym i kolejowym) CARGO.

Przy konstruowaniu programu ubezpieczeniowego dopasowujemy zakres ubezpieczenia majątkowego do potrzeb oraz możliwości finansowych naszych Klientów. Szczególną uwagę przywiązujemy do systemu ubezpieczenia mienia, sposobu wyceny i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz zmiany sum ubezpieczenia, jakie zachodzą w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

WARTA jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń dla firm. Od ponad 90 lat obsługuje duże firmy z kraju i zagranicy. 
Ma też wieloletnie doświadczenia w oferowaniu umów OC zawodowej.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w związku z wykonywanym zawodem:

 • OC przewoźnika drogowego,
 • OC spedytora,
 • OC geodetów,
 • OC lekarzy, aptekarzy i innych osób wykonujących zawód medyczny,
 • OC personelu pedagogicznego i wychowawczego,
 • OC podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe,
 • OC rzeczoznawców majątkowych,
 • OC pośredników obrotu nieruchomościami,
 • OC zarządców nieruchomości,
 • OC doradców podatkowych,
 • OC osób fizycznych w życiu prywatnym.

Skontaktuj się z nami

Przyjdź

ul. Syriusza 28
44-100 Gliwice

Zadzwoń

607 349 028

Napisz

marek@pogorzelski.eu
©2024 Pogorzelski Agencja Ubezpieczeń
Warta Dla Ciebie i Rodziny